.ll
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
ชื่สฏฐนทอง
     หน้าแรก
     โครงสร้างการบริหาร
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

[รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ]

[ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง ระดับประเทศ]
[สรุปเหรียญการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวเอกชน ครั้งที่ 33 กลุ่มภาคใต้ ]
[ขอแสดงความยินดีกับนายพุทธิพงศ์  ศศิสนธิ์ และนายพัชรพล แสงอนันต์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี วันที่ 3 -5 กรกฎาคม  2562]
[วันที่ 19-20 ก.ย.62 สอบปลายภาค]
[วันที่  28 มิ.ย.62  วจนพิธีกรรมพ่อบอสโก]
[วันที่  26 มิ.ย.62 กิจกรรมวันสุนทรภู่]
[วันที่  25 มิ.ย.62  บริจาคโลหิต]
[รับสมัครนักเรียนใหม่ ( ปวช.) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ฟรีค่าเทอม)

[รับสมัครนักศึกษา ( ปวส.ภาคปกติ ) และ (ปวส.ภาคค่ำ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัด

[115 มิ.ย.62 ]      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา เวลา  08.30-12.00 น. ณ หอประชุม  อาคารเซนต์โยเซฟ
         [รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวส.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562
         [รูปกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ปวช.1 วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562 ]
         [รูปกิจกรรมปฐมนิเทศกนักศึกษาฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562]
         [รูปกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนฝึกงาน วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 ช่วงเช้า]
       [รูปงานชุมนุมครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ วันที่ 13-14 พ.ค.2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี]
[รูปกิจกรรมปฐมนิเทศก์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 วันที่ 11 พ.ค.2562]
[11-11 พ.ค.62 ]   จำหน่ายเครื่องแต่งกาย หนังสือ อุปกรณ์การเรียน  ตั้งแต่เวลา
08.30-15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
[116 พ.ค.62 ]     นักเรียน เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น
[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์เปิดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1]
[ เครื่องแต่งกายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาพัฒนาวัด อาชีวเอกชน

วันที่ 26 กรกฎาคม  2561 วันที่ 26 กรกฎาคม  2561
   
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์อาชีวะ C กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 25 กรกฎาคม  2561 วันที่ 23 กรกฎาคม  2561
 
กิจกรรมกีฬาสี  ดอนบอสโกเกมส์ ครั้งที่ 31
กิจกรรมกีฬาสี  ดอนบอสโกเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
ภาพวันที่  17/07/61 Click      ภาพวันที่  18/07/61 Click      ภาพวันที่  19/07/61 Click 
 
   
   
   

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
6/8 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-219122 , 086-4793896 , 095-5609577  โทรสาร. 077-219126