วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
นายวิบูลย์ศักดิ์  วงษ์แหวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นางอัณธิกา ชูณรงค์
งานการเงิน
นางอรอนงค์ ขุนทองแก้ว
งานบัญชี
นางสาวฉัตรวิริญ  โจหิงค์
งานธุรการ

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่
นางนฤมล  เรืองพุฒ
งานบุคลากร
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์