วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกช่างกลโรงงาน

 
 
 
นายเด่นพงษ์ แซ่เอี๊ยบ
หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน
 
นายจารึก ลออสิทธิภิรมย์
อาจารย์ผู้สอน
นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
อาจารย์ผู้สอน
นายสุบัณฑิต ทิพย์มนตรี
อาจารย์ผู้สอน
นายคัมภีร์ ช่วยเพชร
อาจารย์ผู้สอน
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์